ვიდეო არქივი

სტუდია  ”მონიტორის” გამოძიებები

შავი ყუთები შვედი ჟურნალისტების გამოძიება კომპანია თელიასონერას შესახებ