ქართული ბიბლიოთეკა

IREX-ის დაკვეთით, G-MEDIA პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფმა, ინოვა-მ გამოიკვლია ქართული მედია ბიზნესის არსებული მდგომარეობა, მთავარი პრობლემები და განვითარების პოტენციალი ბიზნესის მდგრადობის თვალსაზრისით.

ანგარიშის მოკლე შინაარსი ქართულ ენაზე შეგიძლიათ გადმოიწეროთ შემდეგი ბმულიდან: Executive Summary – Georgian Media industry research GEO