საგამოძიებო თემების წყარო

—————————————————————————————————————————————

  • ავარიული შენობები. რამდენი ავარიული შენობაა თბილისში?
  • არსებობს თუ არა მონაცემთა ბაზა?
  • ვინ უკეთებს თბილისის მერიაში მოქალაქეთა საჩივრებს ანალიზს?
  • ხდება თუ არა პრობლემების სათანადოდ შესწავლა მათზე სათანადოდ რეაგირების მიზნით?
  • ხდება თუ არა რეაგირება?
  • როგორია ამავე კითხვებზე პასუხები საქართველოს სხვა დასხლებულ პუნქტებში?
  • მაგალითების მოძიებაში დაგეხმარებათ: www.chemikucha.ge

//გენერირებულია: 30/09/2012//

———————————————————————————————————————————

ამ ბმულის მიხედვით შეგიძლიათ გამოთვალოთ, რა ჯდება თბილისის ტერიტორიაზე საკვირაო ბაზრობების აწყობა-დაშლა.

//გენერირებულია: 2 სექტემბერი 2012 1.07 pm//

———————————————————————————————————————————

  • საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა ”მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის” ვებგვერდზე ასოციაციის წევრებისთვის წევრობის შეწყვეტის შესახებ. ჩამოთვლილთა შორის არის მერაბიშვილი ვანო.

ზოგიერთი კავშირის მოძიებაში დაგეხმარებათ: ”ინტერესთა კონფლიქტის დეტექტორი”

//გენერირებულია: 09.00სთ  3  აგვისტო 2012//

———————————————————————————————————————————

 

//გენერირებულია: 16.00სთ  8 ივლისი 2012//